Mediacje w nieruchomościach

Mediacja to bardzo skuteczne narzędzie w rękach uczestników rynku, które może mieć zastosowanie do szerokiego wachlarza zagadnień z obszaru budownictwa, infrastruktury
i nieruchomości.

Usługi C-PROFES w obszarze mediacji, obejmują pojednawczą rolę odpowiednio wyszkolonej, bezstronnej osoby trzeciej, która ma pomóc stronom w osiągnięciu konsensusu i rozstrzygnięcia dzielącego je sporu.
Mediator jako niezależny ekspert ma za zadania pomóc w wyjaśnieniu najważniejszych kwestii, ustala stanowiska uczestników sporu, weryfikuje fakty i wspiera strony w poszukiwaniu rozwiązania sytuacji. Pełni rolę moderatora, który prowadzi negocjacje i prowadzi do deeskalacji konfliktu.

Zapraszamy do współpracy!