Inwestowanie w nieruchomości

Jednym ze sposobów zabezpieczenia się na przyszłość jest zakup mieszkania lub nieruchomości innego typu, mogącej przynosić dochody. Inwestowanie tego typu może być jednym ze sposobów na gromadzenie środków na emeryturę. Jednak pomimo tego, że zakup nieruchomości na wynajem może być dobrym i zyskownym pomysłem, warto pamiętać, że wiąże się to z ryzykiem, szczególnie dla nie znających bliżej tematu. W takiej sytuacji warto zasięgnąć porady ekspertów z C-PROFES sp. z o.o.

Korzystając z naszej wiedzy oraz doświadczenia na rynku nieruchomości oferujemy Państwu usługi w zakresie doradztwa przy inwestowaniu w nieruchomości.
Na potrzeby inwestora – kupującego nasi rzeczoznawcy majątkowi dokonają wraz z klientem oględzin przedmiotu analizy, a następnie przygotują opracowanie zawierające rzetelną, niezależną, bezstronną opinię na temat danej nieruchomości. Opracowanie takie zawierać będzie analizę stanu prawnego nieruchomości, opis wraz ze wskazaniem jej mocnych i słabych stron (zalet – wad), a także ustalenie poziomu aktualnych cen rynkowych dla nieruchomości podobnych do analizowanej.

Nie podejmiemy decyzji za klienta, ale pomożemy ustrzec się przed podjęciem decyzji niewłaściwej i damy rzetelny, profesjonalny pogląd na daną nieruchomość z uwzględnieniem różnych jej aspektów. Cena takiej usługi jest stosunkowo niewysoka w porównaniu do korzyści jakie może osiągnąć klient dokonując świadomej, bezpiecznej, wspartej fachową wiedzą decyzji. Zapraszamy do współpracy!