Wyszukiwanie/akwizycja nieruchomości

Na zlecenie klientów oferujemy wykonujemy kompleksowy proces akwizycyjny w zakresie nieruchomości – od jej wyszukania wg precyzyjnie zleconych kryteriów, poprzez analizy stanu prawnego i planistycznego, negocjacje, zakup i przygotowanie inwestycji.

Zapraszamy do współpracy!